kupuj według kategorii

Główna

Left Banner

  • LeftBanner 1

Obrót detaliczny produktami OTC w sklepach zoologicznych zoozoo.pl na odległość.

Nasz sklep zoologiczny spełnia warunki dotyczące obrotu produktami OTC czyli na przykład preparatami biobójczymi dla zwierząt.

Działamy zgodnie z art. 103 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 dlatego możemy oferować weterynaryjne produkty lecznicze o kategorii dostępności OTC (wydawane bez przepisu lekarza weterynarii) osobom fizycznym lub prawnym mającym siedzibę w Unii pod warunkiem, że produkty te są zgodne z niniejszym rozporządzeniem oraz mającym zastosowaniem prawem państwa członkowskiego, w którym te produkty są przedmiotem handlu detalicznego.

Nasze sklepy zoologiczne są uprawnione do sprzedaży internetowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC ponieważ spełniamy wymagane obowiązki, o których mowa w art. 104 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R0006.

Jednym z obowiązków sklepów internetowych jest w szczególności zobowiązanie są do posiadania osobnej strony internetowej zawierającej wspólne logo, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość:

Obrót detaliczny produktami OTC na odległość. 

Internetowy sklep zoologiczny ZOOZOO.pl spełnia wszystkie warunki rozporządzenia. Oferowane przez nas produkty biobójcze dla zwierząt domowych pochodzą od polskich dystrybutorów lub producentów tych preparatów. 
Kupując je w naszym sklepie internetowym lub w zoologicznych sklepach stacjonarnych macie Państwo gwarancje ich legalnego pochodzenia
Produkty OTC dla psów i kotów chronią nasze zwierzęta przed pasożytami